Upravljanje s časom

Živimo v času ostrih konkurenčnih bojev, naraščajočih zahtev do posameznikov in organizacije.

Pomanjkanje časa postaja način življenja, saj ima dan le 24 ur. Učinkovito upravljanje s časom je vedno bolj nujna veščina za doseganje uspehov v poslovnem svetu in na vseh ostalih področjih življenja. Čas je nenadomestljiv. Uspešni veliki ljudje so imeli prav toliko časa kot mi, le da so z uporabo pravih tehnik naredili veliko več kot mi.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Namen seminarja je prikazati praktična orodja, tehnike in nasvete za obvladovanje časa. Udeleženci seminarja bodo analizirali svoje potenciale za prihranek in boljši izkoristek časa, naučili se bodo postavljati prioritete, izogibati odlašanju z neprijetnimi nalogami, povezati cilje z aktivnostmi, spoznali pa bodo tudi, kaj lastna organiziranost pomeni pri organiziranosti  sodelavcev.

Razvoj kompetenc:

upravljanje s časom, upravljanje s samim seboj, osebno poslanstvo, načrtovanje, strateško razmišljanje, vodenje.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!