Upravljanje zalog vhodnih materialov

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Sodobna proizvodnja teži k čim manjšim zalogam vhodnih materialov, zato se bomo na seminarju seznanili z vrstami zalog, z odločitvami o zalogah, merjenjem zalog, vrednostjo zalog, načini naročanja, ABC in XYZ analizo in z vlogo zaposlenih pri upravljanju zalog.


Cilji

posredovati udeležencem osnovna znanja o zalogah (glej vsebina),
teoretična znanja podkrepiti z nazornimi računskimi primeri in študijami primera iz realnih poslovnih okolij.

Namen

Seminar je namenjen vsem tehnologom in planerjem proizvodnje, nabavnikom in vodjem kooperacij, skladiščnikom, vodjem proizvodnje, skupinovodjem nabave, logistike in izdelave izdelka.

Vsebina

 • Opredelitev zalog (vrste, značilnosti, pomen, funkcija, upravljanje zalog)

 • Odločitve o zalogah (koliko naročiti, kdaj naročiti, kako nadzirati zaloge)

 • Planiranje potreb in ugotavljanje potreb po materialu

 • Ugotavljanje (merjenje) zalog materiala

 • Stroški zalog

 • Vrednotenje zalog

 • Načini naročanja ob različnih razmerah oziroma pogojih

 • ABC analiza, XYZ analiza

 • Koncept – filozofija Just in Time

 • Skladiščenje

 • Ostalo (informacijski sistem, transport, recikliranje…)

 • Integracija različnih področij v podjetju

 • Vloga zaposlenih pri upravljanju zalog

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

193,00 € + DDV (235,46 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.