Usposabljanje za projekt VP

 1. Faza projekta v proizvodnji

  • VIZIJA VITKEGA PODJETJA

  • VPELJAVA METODE 5S IN VIZUALNO VODENJE

 2. Faza projekta priprava vodij in ljudi za spremembe

  • VELIKA ŠOLA VODENJA - 6 seminarjev

  • PSIHOLOGIJA VODENJA

  • VIZIALNO IN CILJNO VODENJE

  • SODOBNA ORODJA ZA VODENJE

  • POVEČAJMO MOTIVACIJO ZA VODENJE

  • REŠEVANJE KONFLIKTOV

  • VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ - Y gen

 3. Faza projekta - analiza procesa v proizvodnji

  • STANDARDIZACIJA DELA – Standard work

  • ANALIZA VREDNOSTNEGA PRETOKA MATERIALA

  • METODA SMED

  • UČINKOVITI DNEVNI SESTANKI IN INFORMATIVNE TABLE

 4. Faza projekta - vpeljava vitkega dela v pisarne

  • UČINKOVITO DELOVNO MESTO V PISARNI

  • PLANIRANJE DELA IN ČASA V PISARNI

 5. Faza projekta - celotna analiza poslovanja in vdrževanje procesa

  • CELOTNA ANALIZA POSLOVNEGA SISTEMA