Ustvarimo proizvodnjo brez izgub – vitka proizvodnja

Vsa uspešna podjetja vpeljujejo v svoje poslovanje zakonitosti vitke proizvodnje.

To  pomeni, da je proizvodni proces od naročila do odpreme kratek. Kar dosežemo tako, da naredimo proizvodnjo bolj prijazno do zaposlenih (motivacija) z metodo 5S (odstranitev nepotrebnih elementov z delovnega mesta), s samostojnim vzdrževanjem znotraj metode KAIZEN. Najbolj dobičkonosne rezultate je na tem področju dosegla Toyota s svojimi 14 PRINCIPI TOYOTINIH POTI. Ta sistem je uspešen v vseh proizvodnjah, ne samo v avtomobilski industriji.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje in odstranjevanje vseh elementov ali aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Z vidika končnega kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodani vrednosti zajet vsak ukrep ali postopek, ki ga je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je bistvo načela lean (vitek) ustvariti večjo vrednost z manj dela. Organizacija proizvodnega procesa po teh načelih ne zajema zgolj izvedbe določenih aktivnosti ali metod napredovanja, temveč pomeni dejansko filozofijo vodenja proizvodnega podjetja.

Razvoj kompetenc:

strokovna in tehnična znanja, organizacija, vodenje.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!