Reference

Organizacije, kjer smo stalni izvajalci že več let in pri katerih smo izvedli več kot pet delavnic, so:

SISTEMSKA TEHNIKA, d.o.o. SIP Šempeter, FRAGMAT TIM d.o.o., PREIS Sevnica d.o.o. PODGORJE d.o.o., TAB Mežica d.d., GKN DRIVELINE Slovenija, KOVINOPLASTIKA Lož d.d., SG AUTOMOTIVE d.o.o, S YTEIM AIR d.o.o. Noži Ravne d.o.o., NIRO STEL d.o.o., KEKO VARICON d.o.o., Cablex d.o.o., CARTHAGO d.o.o., YDRIA MOTORS d.o.o., METREL MEHANIKA d.o.o., MONTER Dravograd d.o.o., MAKOTER d.o.o., NCM d.o.o., KAL d.o.o., BAUMUELLER DRAVINJA d.o.o., AKERS VALJI Ravne d.o.o.

Mnenja naročnikov:

Podjetje IZZA d.o.o. je s svojim izbranim predavateljem za seminar 5S – UREJENOST DELOVNIH MEST V PROIZVODNJI zadela v polno, ves čas predavanja je bilo dobro vzdušje. Predavatelj je svoje predavanje popestril s svojimi izkušnjami iz prakse. S tem je zaposlenim odprl nov pogled na urejenost v proizvodnji, kot v režiji. V preprostem jeziku je bilo podanih veliko koristnih informacij in smernic za nadaljnjo delo v proizvodnji.

TAB d.d. Mežica
Davorin Vončina, vodja proizvodnje

Zasledili smo vas na internetu, imate velik izbor različnih tem, tudi s tehničnega področja. Seminar ste prilagodili našim zahtevam in ste v celoti izpolnili naša pričakovanja. Vse je možno uporabiti v naši praksi, takoj po usposabljanju.

Vogt electronic Slovenija d.o.o.
Vojko Čujovič, Vodja kadrovske službe

S podjetjem IZZA imamo vzpostavljeno dolgoletno sodelovanje. Od posamičnih izvedenih programov znotraj preteklih let, smo v lanskem in letošnjem letu z njimi izvedli okrog 30 delavnic, predvsem s področja vodenja in vitkih procesov.

Vodstvo podjetja IZZA odlikuje hitra odzivnost na potrebe naročnika, partnerski in spoštljiv odnos do naročnika, vsebinska prilagoditev programov naročniku in fleksibilno prilagajanje terminov naročniku. Največjo dodano vrednost podjetja IZZA pa vidimo v njihovih izvajalcih, ki pri izvedbah izhajajo iz najnovejših strokovnih spoznanj, obenem pa iz praktičnih izkušenj iz podjetij oz. organizacij, v katerih so zaposleni. Sodelavci so bili z izvedbami podjetja zadovoljni, na kar kažejo tudi rezultati anketnih vprašalnikov, predvsem pa so pridobili uporabna znanja, ki so jih lahko takoj prenesli v prakso, ter neposredne informacije, da so določene spremembe, do katerih so bili zadržani, v praksi možne. Sodelovanje s podjetjem IZZA priporočam, saj boste z njimi lahko naredili premike na področju razvoja svojih sodelavcev, kar pa vam ne bo odvzelo odgovornosti, da pridobljeno znanje in izkušnje stalno spremljate in razvijate.

Kovinoplastika Lož d.d.
Majda Šraj Mihelčič

Gorenje d.d. ima zelo veliko poslovnih kontaktov z različnimi izobraževalnimi ustanovami tako doma v Sloveniji kot v tujini. Zato smo zelo veseli, da že vrsto let uspešno sodelujemo tudi z vašo izobraževalno institucijo Izza iz Slovenske Bistrice, ki se s svojimi programi uspešno prilagaja našim potrebam. Še posebej pa smo vam hvaležni, da smo lahko z vašo pomočjo oplemenitili naše znanje na področju usposabljanja srednjega managementa pri izgradnji komunikacijskih veščin in pri utrjevanju sodobnega poslovnega bontona.

Gorenje d.d.