Vizualno vodenje v vitki proizvodnji

8:00 - 15:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Namen vizualnega vodenja je, da se zaposlenim na enostaven način predstavi cilje, standardne postopke, ter kriterije za nadzor. S tem dosežemo večjo verodostojnost in pripadnost za dosego ciljev v organizaciji. Vizualni pristop ciljnega vodenja je motivacijski element, ki povezuje zaposlene v zmagovalno ekipo. Za izvedbo tega novega pristopa so se razvile metode, ki so v veliko pomoč pri vodenju. Uporabljajo se metode standardizacije: oglasnih desk, dnevnih sestankov, stoječih sestankov, delo vodij, ter obhodi vodstva in vodij po oddelkih.Vsebina

 • Pomen vizualnega vodenja

 • Kaj je vizualno vodenje in zakaj je pomembno za poslovanje ?

 • Orodja za vizualno vodenje : 5S v pisarnah in oglasne deske

 • 5S v pisarnah vodstva

 • Metode vizualnega vodenja:

  • standardizirane oglasne deske

  • intranet portali

  • standardizirani  dnevni sestanki

  • javni – stoječi sestanki  vodstvain vodij

  • ocenjevanje učinkovitosti sestankov

  • obhodi vodstva in vodij po podjetju

  • standardno delo vodij
   (kaj delam kot vodja vsak dan, teden, mesec ali leto)

 • Oglasne deske v pisarnah vodij

 • Oglasne deske v podjetju (Lay out, predstavljeni kupci, plani, dosežki, nagrade)

 • Pomen pripadnosti podjetju in doseganje skupnih ciljev

 • Kaj lahko naredimo takoj v svojem delovnem okolju

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

198,00 € + DDV (241,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.