Vizualno vodenje

Vodenje in učinek vodenja je v vsaki organizaciji javen proces, ki mora biti viden vsem zaposlenim.

Vodenje je povsod, kjer so procesi in kjer so ljudje. Prav tako kot rezultati je potrebno, da so vidni vodje, kar pomeni, da morajo iti iz svojih pisarn med sodelavce. Vizualni pristop ciljnega vodenja je motivacijski element, ki povezuje zaposlene v zmagovalno ekipo. Za izvedbo tega novega pristopa so se razvile metode, ki so v veliko pomoč pri vodenju. Uporabljajo se metode standardizacije oglasnih desk, dnevnih sestankov, stoječih sestankov, dela vodij ter obhodov vodstva in vodij po oddelkih.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Namen vizualnega vodenja je, da zaposlenim na enostaven način predstavimo cilje, standardne postopke ter kriterije za nadzor. S tem dosežemo večjo verodostojnost in pripadnost za dosego ciljev v organizaciji.

Razvoj kompetenc:

vodenje, ciljna usmerjenost, organizacija dela, osebni razvoj, voditeljstvo.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!