VIZUALNOVODENJE IN INFORMIRANJE V VITKI ORGANIZACIJI

CILJIN NAMEN USPOSABLJANJA

Namenvizualnega vodenja je, da se zaposlenim na enostaven način predstavicilje, standardne postopke, ter kriterije za nadzor. S tem dosežemovečjo verodostojnost

inpripadnost za dosego ciljev v organizaciji. Vizualni pristop ciljnegavodenja je motivacijski element, ki povezuje zaposlene v zmagovalnoekipo. Za izvedbo tega novega pristopa so se razvile metode, ki so vveliko pomoč pri vodenju. Uporabljajo se metode standardizacije:oglasnih desk, dnevnih sestankov, stoječih sestankov, delo vodij,ter obhodi vodstva in vodij po oddelkih.Vsebina:

  1. Pomen vizualnegavodenja

  2. Kaj je vizualnovodenje in zakaj je pomembno za poslovanje ?

  3. Orodja za vizualnovodenje : 5S v pisarnah in oglasne deske

  4. 5S v pisarnahvodstva

  5. Metode vizualnegavodenja:

   • standardizirane oglasne deske

   • intranet portali

   • standardizirani  dnevni sestanki

   • javni – stoječi sestanki  vodstvain vodij

   • ocenjevanje učinkovitosti sestankov

   • obhodi vodstva in vodij po podjetju

   • standardno delo vodij

   • ( kaj delam kot vodja vsak dan , teden ,mesec ali leto ).  

  6. Oglasne deske vpisarnah vodij

  7. Oglasne deske vpodjetju ( Lay out , predstavljeni kupci , plani , dosežki , nagrade )

  8. Pomen pripadnostipodjetju in doseganje skupnih ciljev

  9. Kaj lahko naredimotakoj v svojem delovnem okolju


Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!