Vodenje in motiviranje v praksi (odlike in potenciali vodje)

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vrhunski poslovnež in vodja je tisti, ki je sposoben v vsakem trenutku oceniti sodelavca in stranko ter prilagoditi svoje vedenje njihovim lastnostim. Za to ni potrebna genialna čustvena inteligenca, izjemen talent, predanost delu ali neizmerna želja po uspehu. Potrebno je poznavanje osnov psihologije in osnove poslovne komunikacije.

Odnos do ljudi je torej odvisen samo od vas in od vaših sposobnosti vživljanja v ljudi, prepoznavanja nebesednih znakov in spretnosti izražanja. Odlična komunikacija in odličen odnos zagotavljata zveste sodelavce in poslovne partnerje. Zadovoljni sodelavci in poslovni partnerji bodo o vašem obnašanju in delu širili informacije naprej.

Dobri zgledi privlačijo in vse več mladih bo želelo delati v podjetju, v katerih ima vodja profesionalen pristop do ljudi.


Namen

Seminar je namenjen direktorjem, managerjem, vodjem, prodajnikom, nabavnikom – vsem, ki delajo z ljudmi.

Vsebina

 • Odlike karizmatičnega vodje

  • Postavljanje in doseganje ciljev

  • S.M.A.R.T. cilji

  • Organizacija časa

  • Izločite svoje tatove časa

 • Učinkovito komuniciranje

  • Vpliv nebesedne komunikacije

  • Vpliv besedne komunikacije

  • Osnove spoštovanja do sebe in do drugih

  • Poslušanje – prijatelje imamo, da nas poslušajo

  • Osebni zgled je zelo pomemben

 • Pravilno izrekanje kritike – sendvič

  • Splošni vtis

  • Možne izboljšave

  • Konkretna pohvala

 • Poslovni partner na obisku

  • Sprejem in posedanje

  • Poslovne vizitke, poslovna darila

  • Pogostitve v podjetju in izven podjetja

  • Priprava na poslovno potovanje

 • Telefonsko komuniciranje v podjetju in izven podjetja

  • Priprave na telefonski razgovor

  • Prvih 10 sekund je odločilnih

  • Osnove pravilnega telefoniranja na stacionarnih in prenosnih telefonih

  • Neprijetnosti po telefonu in kako se profesionalno odzvati

  • Zaključek telefonskega razgovora in obljube po telefonu

 • Uspešna komunikacija z različnimi tipi in temperamenti osebnosti – testiranje

  • Kako razumeti samega sebe in druge, ob določenih situacijah

 • Sodelovanje in povezovanje z različnimi generacijami in njihove vrednote

  • Stara generacija in vrednote

  • X – generacija in vrednote

  • Y – generacija in vrednote

  • Z ali indigo generacija

 • Karierna sidra – orodje za motiviranje sodelavcev

  • Tehnično - funkcionalno sidro

  • Sidro samostojnosti in neodvisnosti

  • Sidro varnosti in stabilnosti

  • Sidro izziva

  • Sidro predanosti

  • Sidro življenjskega sloga

  • Podjetniško sidro

  • Managersko sidro

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

188,00 € + DDV (229,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.