Vodenje in sodelovanje z različnimi generacijami v skupini: Gradnja uspešnega delovnega okolja

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

VODENJE IN SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI 

»Gradimo uspešno produktivno skupino« 

Sodobni vodja zna voditi in motivirati najmanj štiri različne generacije, katere se po potrebah, vrednotah in načinu komunikacije popolnoma razlikujejo. Najti skupno sožitje, dobre odnose in doseganje skupnega cilja, zahteva od vodje, veliko znanja iz poznavanja lastnosti teh različnih generacij. 

Generacija Y in Z je samozavestna in samozadostna, zato od svojih nadrejenih zahteva sodelovanje in ne ukazovanje. Od svojih vodij zahtevajo hitre povratne informacije in nenehno sprašujejo. So fleksibilni in izkušnje starejših jim nič ne pomenijo. 

Nikoli niso živeli v pomanjkanju in zato imajo nerealna pričakovanja glede svojega osebnega dohodka in načina dela. Navajeni so živeti v izobilju in vedno si želijo še zabavati- tudi na delovnem mestu. 

Biti vodja danes je najtežji poklic, ker se sooča z izzivom vodenja in motiviranja štirih različnih generacij, katerih potrebe, vrednote in načini komunikacije se popolnoma različna. Za uspešno sobivanje, gradnjo dobrih odnosov in doseganje skupnih ciljev je ključno, da vodja razume in obvlada vrednote in prepričanja, vsake od teh generacij. Vodja motivira vsakega sodelavca po njegovih vrednotah in ne po svojih, da to lahko izvaja mora posedovati veliko znanja iz psihologije.


Cilji

Posebno pozornost bomo namenili generaciji Y, raziskali, zakaj dajejo prednost zabavi in kako jih voditi ter motivirati za uspeh v delovnem okolju. S pomočjo osebnostnih testov bomo prepoznali karierna sidra in motivacijo posameznikov v delovni skupini. Poleg tega se bomo naučili učinkovito izražati kritiko z uporabo različnih metod.

Namen

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov, vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi, tistim, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

Vsebina

1. Vrste različnih generacij, katere so delovno aktivne v organizaciji

2. Značilnosti in posebnosti :

 • stare generacije

 • baby boom - BB

 • x - generacije

 • y -gen

 • indigo generacije

3. Vsaka generacija različno sprejema avtoriteto vodij

4. Vrsta motivacije BB generacije

 • želijo od vodje pravila in razgovor, ko je nujno potreben

5. Vrsta motivacije X generacije

6. Vrsta motivacija Y generacija

 • želijo od vodje navodila in razgovor vsaki dan

7. Združiti x + Y = USPEH

8. Zakaj y gen ne upošteva:

 • odgovornosti

 • discipline

 • delovnih navad

9. Zakaj jim denar in zabava pomeni več kot delo?

10. Prepoznamo karierna sidra in motivacijo posameznika v svoji delovni skupini

 • Osebnostni test- karierna sidra

11. Izrekanje kritike na primerih iz prakse

12. Primeri iz prakse pri podajanju navodil za boljše delo- vaje

13. Osebni načrt sprememb pri vodenju

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

284,00 € + DDV (346,48 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.