Vodenje manjših delovnih skupin

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Dober vodja se kali več let in se mora nenehno usposabljati, še posebej če je postal vodja iz strokovnjaka ali je zrasel iz svojega tima. V današnjem času je poklic vodje eden najtežjih poklicev, saj je potrebno voditi tri do pet različnih generacij. Vsaka generacija ima drugačne vrednote in motivacijo. Dobro počutje na delovnem mestu je v največji meri odvisno od dobre komunikacije vodje. Vodja vpliva na organizacijsko kulturo in klimo, ki temeljita na medsebojnih odnosih, razumevanju, poštenju, nagrajevanju, zaupanju, spoštovanju, pohvali, kritiki, spodbujanju,… Sposobnost učinkovitega vodenja ljudi je močno odvisna od sposobnosti nadzorovanja lastnih čustev, zmožnosti da v kriznih situacijah ostane miren, obvladuje svoja čustva ter razume svoje težnje in nagnjenja. Poskuša vnaprej ugotoviti, kakšen bo odziv sodelavcev na njegove predloge. Sposoben vodja mora zgraditi prijeten, zrel in prizanesljiv odnos do drugih ljudi, hkrati pa mora biti sposoben ceniti tudi njihova stališča.


Namen

Dober vodja se kali več let in se mora nenehno usposabljati, še posebej če je postal vodja iz strokovnjaka ali je zrasel iz svojega tima. V današnjem času je poklic vodje eden najtežjih poklicev, saj je potrebno voditi tri do pet različnih generacij.

Kompetence

Spodbujanje dobrih odnosov med sodelavci in vpliv odnosov na uspešnost dela in učinkovitost delovnih procesov v podjetju, spodbujanje inovativnega razmišljanja in pomen kakovosti pri delu, pomen kritike in pohvale s strani vodje, dvig zavzetosti za delo pri posamezniku, spodbujanje boljše komunikacije in dela v timu.

Vsebina

 • Pomen vodje pri uresničevanju poslanstva in strategije organizacije

 • Pridobivanje in ohranjanje avtoritete vodje

 • Grajenje socialne avtoritete

 • Ali je lahko vodja prijatelj?

 • Elementi vzornega lika vodje:

  • spoštovanje in izražanje spoštovanja

  • zaupanje

  • pravičnost ali korektnost

 • Pravila obnašanja v podjetju za boljšo klimo

 • Zavzetost, delna zavzetost in nezavzetost

  • nepisane pogodbe s sodelavcem

 • Podajanje nalog in nadzor

  • delegiranje - vaja

 • Odnosi temeljijo na dobri komunikaciji

  • pomen kritike in pohvale - vaja

 • Osebnostni načrt sprememb

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

283,00 € + DDV (345,26 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.