Vodenje različnih generacij in Y- gen

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Nikoli ni bilo vodenje ljudi tako težavno, kot je to v današnjem času. Vodja mora znati voditi in motivirati tri različne generacije, kI se po potrebah, vrednotah in načinu komunikacije popolnoma razlikujejo.

Najti skupno sožitje, dobre odnose in doseganje skupnega cilja, zahteva od vodje veliko poznavanje značilnosti teh različnih generacij. Generacija Y je samozavestna in samozadostna, zato od svojih nadrejenih zahteva sodelovanje in ne ukazovanje.

Od vodij zahtevajo hitre povratne informacije in nenehno sprašujejo. So fleksibilni in izkušnje starejših jim nič ne pomenijo. Navajeni so živeti v izobilju in nikoli si ne želijo, da jim je dolgčas, zato se hočejo vedno zabavati. Vse to pa veliko stane, zato imajo nerealna pričakovanja glede svojega osebnega dohodka. Zato gen Y delajo, da živijo in ne obratno.


Namen

Seminar je namenjen vsem vodjem, kateri vodijo več različnih generacij- z različnimi pogledi na delo in življenje.

Vsebina

 • VRSTE GENERACIJ, KI JIH VODIMO

 • ZNAČILNOSTI STARE GENERACIJE, BABY BOOM, Y IN Z GENERACIJE

 • SPOZNAJMO VREDNOTE IN LASTNOSTI Y GENERACIJE

 • X GENERACIJA IN NJENE VREDNOTE

 • ZDRUŽITI X+Y = USPEH

 • ZAKAJ Y GEN NE UPOŠTEVA AVTORITETE?

 • ZAKAJ JIM DENAR POMENI VEČ KOT DELO?

 • MOTIVACIJSKI ELEMENTI Y GENERACIJE

  • Odnos do dela (“Tega ne bom delal, ker je tečno!”)

  • Svoboda in zabava sta zakon

  • Postavljanje jasnih ciljev in navodil za delo

  • Kdaj in kako se z njimi pogovarjati

  • Obljuba dela dolg

  • Vrste nagrajevanja

  • Izrekanje pohval in kritik

 • NAUČIMO JIH SOCIALNIH VEŠČIN

  • Mentorstvo v organizaciji

 • KAKO IN KAJ NAJ DELAJO, DA BOMO MI ZADOVOLJNI Z NJIMI?

 • OSEBNI NAČRT SPREMEMB PRI VODENJU

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

253,00 € + DDV (308,66 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.