Vodenje prodajnega razgovora

V prihodnosti bodo uspevala samo podjetja, ki bodo imela najboljše prodajnike. Uspeh prodajnikov temelji na prodajnih pristopih in razgovorih.

Zaradi velike ponudbe na trgu so postali kupci zelo zahtevni in želijo biti pomembni, saj se zelo dobro zavedajo, da so zadnji ključ za dobiček v proizvodno-prodajni verigi. Kupci so zelo različni, zato zahtevajo individualen pristop in osebni stik, ki mora biti do podrobnosti obdelan. Direktni marketing še vedno temelji na osebnem pristopu, kjer moramo biti do kupca spoštljivi in mu vzbuditi željo po naši storitvi ali izdelku. V zadnjih treh letih so se razvile nove metode prodaje, ki dajejo uspešne rezultate.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Pripraviti prodajni in tehnični kader, da osvoji najnovejše psihološke elemente prodaje; upoštevati vse faze prodajnega razgovora, ki pripeljejo do naročila kupca.

Razvoj kompetenc:

Verbalna in neverbalna komunikacija, osebna urejenost, poslovni bonton, osnove pogajanja, prodajno pismo.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!