Vodenje različnih generacij

13:00 - 17:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Sodobni vodja zna voditi in motivirati najmanj štiri različne generacije, katere se po potrebah, vrednotah in načinu komunikacije popolnoma razlikujejo. Najti skupno sožitje, dobre odnose in doseganje skupnega cilja, zahteva od vodje, veliko znanja iz poznavanja lastnosti teh različnih generacij.

Generacija Y je samozavestna in samozadostna, zato od svojih nadrejenih zahteva sodelovanje in ne ukazovanje. Od svojih vodij zahtevajo hitre povratne informacije in nenehno sprašujejo. So fleksibilni in izkušnje starejših jim nič ne pomenijo.

Nikoli niso živeli v pomanjkanju in zato imajo nerealna pričakovanja glede svojega osebnega dohodka in načina dela. Navajeni so živeti v izobilju in vedno si želijo še zabavati - tudi na delovnem mestu.


Namen

Seminar je namenjen vsem vodjem, kateri vodijo več različnih generacij- z različnimi pogledi na delo in življenje.

Vsebina

 • Vrste različnih generacij, katere so delovno aktivne v organizaciji

 • Značilnosti in posebnosti :

  • stare generacije

  • baby boom - BB

  • x - generacije

  • y - gen

  • indigo generacije

 • Vsaka generacija različno sprejema avtoriteto vodij

 • Vrsta motivacije BB generacije

  • želijo od vodje pravila in razgovor, ko je nujno potreben

 • Vrsta motivacije X generacije

 • Vrsta motivacija Y generacija

  • želijo od vodje navodila in razgovor vsaki dan

 • Združiti X+Y = USPEH

 • Zakaj y gen ne upošteva:

  • odgovornosti

  • discipline

  • delovnih navad

 • Zakaj jim denar in zabava pomeni več kot delo?

 • Prepoznamo karierna sidra in motivacijo posameznika v svoji delovni skupini

  • Osebnostni test - karierna sidra

 • Izrekanje kritike na primerih iz prakse

  • JAZ sporočilo

  • Sendvič sporočilo

 • Primeri iz prakse pri podajanju navodil za boljše delo - vaje

 • Osebni načrt sprememb pri vodenju

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

130,00 € + DDV (158,60 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.