Vodenje reševanja konfliktov in motivacija zaposlenih

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Slaba volja peščice zaposlenih in njihovo trajnejše nezadovoljstvo na delovnem mestu sta razloga, zaradi katerih zlahka upade produktivna moč celotnega kolektiva. Kadar se to zgodi, upade tudi poslovna uspešnost. Pozitiven pristop vodje izboljša odnose v delovni skupini. Poslovno in zasebno nenehno vzpostavljamo odnose. Osnova odnosa je sprejemanje najprej samega sebe in šele nato drugačnih pogledov ljudi in okolja. Temelj odnosov je komunikacija, ki ne pomeni strinjanje, temveč razumevanje.

Naša čustva vplivajo na naše misli in osebne probleme. Naše razpoloženje pa vpliva na odnose. Z ljudmi želimo imeti pozitivne odnose. Zaradi tega radi hodimo v službo, preprečujemo konflikte, smo ustvarjalni, z veliko idejami, kar je odraz naše uspešnosti. Spodbude so pozitivne in težijo h končnim rezultatom, zastavljenim ciljem, akciji.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

 • ohranjanje in vzpostavljanje pozitivne klime v delovni sredini in preprečevanje konfliktov;

 • spoznavanje razlike med pozitivnostjo in negativnostjo;

 • prepoznavanje čustev in vpliva čustev na počutje.


Namen

Seminar je namenjen vsem zaposlenim, vodjem delovnih enot, vodjem oddelkov in direktorjem.

Kompetence

osebna rast, čustvena inteligenca, reševanje konfliktov.

Vsebina

 • POMEN POZITIVNIH ODNOSOV V DELOVNEM OKOLJU

 • VRSTE POGLEDOV NA SVET (OPTIMIZEM, PESIMIZEM, REALIZEM)

 • VPLIV TEMPERAMENTA IN SODELOVANJE

  • Test: vrsta temperamenta

  • Analiza temperamentov in vplivi na komunikacijo in odnose

  • Osebnostna analiza

 • ODNOS DO SEBE IN DO DRUGIH IN OKOLJA

  • + + pozicija (pozicija realnosti)

  • + – pozicija (pozicija večvrednosti)

  • – + pozicija (pozicija manjvrednosti)

  • – – pozicija (pozicija obupa)

 • VRSTE ČUSTEV IN UPRAVLJANJE Z NJIMI

 • POMENI ČUSTVENE INTELIGENCE PRI VODENJU

  • Pravo razmerje čustev in razuma

  • IQ, EQ in SQ vodje

 • VRSTE STRATEGIJ REŠEVANJA KONFLIKTA

  • Po kateri strategiji vi rešujete konflikt?

  • Osebnostni test in analiza

 • ORODJA ZA OHRANJANJE DOBRIH, POZITIVNIH ODNOSOV

  • Kritika, JAZ sporočilo, vrnitveno sporočilo, pohvala

  • Pravo razmerje kritike in pohvale

 • ZAKAJ VODJA NAJ NEBI BIL OSEBNI PRIJATELJ PODREJENEMU?

 • OSEBNI PLAN SPREMEMB V PRIHODNJE

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

0,00 € + DDV (0,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.