Vodenje: velika in mala šola vodenja

8:00 - 15:00

Vodenje je v današnjih časih poklic in ne več samo delovno mesto, ki ti pripada zaradi števila let službovanja v organizaciji. Dobili ste delovno mesto vodje. Kako pa sedaj? Ali ste med šolanjem zbrali vsa potrebna znanja, da postanete suveren vodja? Obstaja malo šol, ki imajo strokovne predmete iz vodenja. Iz šol prihajajo samo specifični strokovnjaki.

Dober vodja se gradi več let in se mora nenehno usposabljati za svoj poklic. Na vodenje vplivajo medsebojni odnosi, razumevanje, poštenje, nagrajevanje, motiviranje, pohvale, spodbujanje. Vodja je svojim podrejenim zgled v vseh stvareh. Voditeljstvo je zmožnost vplivanja na druge sodelavce, da sledijo in dosežejo ustrezen cilj in rezultate za podjetje. Vodja je simbol podjetja, njegovega uspeha ali neuspeha. Da bi lahko učinkovito vodili svoje sodelavce v teh časih velikih gospodarskih sprememb, se moramo kot vodja primerno vedenjsko odzvati. Za to pa potrebujemo veliko treningov, da dosežemo veščino dobrega vodje. Sklop delavnic MALA IN VELIKA ŠOLA VODENJA smo razdelili v zaporedje šestih delavnic, ki si bodo sistematično sledile, nadgrajevale in dopolnjevale. Z njihovo pomočjo boste dobili širok spekter znanj in veščin o voditeljstvu. Med predavanji boste pridobljena znanja preizkusili v praksi in nam poročali o svojih pridobljenih veščinah.

MALA ŠOLA VODENJA

 • Slušatelji izberejo 3 različne teme

 • Skupno  število ur predavanja je 25 ur

 • Predavajo predavatelji iz prakse

 • Pripravite vprašanja za predavatelje

 • Naučeno preizkusite v praksi, do naslednjega srečanja

 • Izbrane teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz organizacije

Cena Male šole vodenja: 550€ + DDV

VELIKA ŠOLA VODENJA

 • Slušatelji izberejo vseh 6 tem

 • Skupno število ur predavanja je 50 ur

 • Predavajo predavatelji iz prakse

 • Pripravite vprašanja za predavatelje

 • Naučeno preizkusite v praksi do naslednjega srečanja

 • Izbrane teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz organizacije

Cena Velike šole vodenja: samo 1000€ + DDV

Delavnice za vodenje:

 1. delavnica: četrtek, 18. 02. 2016 PSIHOLOGIJA VODENJA

 2. delavnica: četrtek, 03. 03. 2016 CILJNO IN VIZUALNO VODENJE

 3. delavnica: četrtek, 17. 03. 2016 SODOBNA ORODJA ZA VODENJE

 4. delavnica: četrtek, 31. 03. 2016 POVEČAJMO MOTIVACIJO SODELAVCEV

 5. delavnica: četrtek, 04. 04. 2016 REŠEVANJE KONFLIKTOV

 6. delavnica: četrtek, 05. 05. 2016 VODENJE MLADE Y GENERACIJE


Cilji

Vaša pridobljena korist, ko boste obiskovali šolanje TEHNIKE IN ORODJA ZA VODITELJSTVO. Ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga lahko izboljšate, koliko avtoritete ste si že pridobili, kako lahko usmerjate ljudi k ciljem in doseganjem rezultatov, kako spodbudite osebno motivacijo posameznika. Spoznali boste orodja za vodenje in njihovo uporabnost v praksi, upoštevali boste drugačne poglede na delo in odnose z ljudmi.

Namen

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov, vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi, tistim, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

Vsebina

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov, vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi, tistim, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

 • RAZVOJ ORGANIZACIJSKEGA OKOLJA IN POMEN AVTORITET

 • ELEMENTI, KI GRADIJO AVTORITETO

 • VRSTE MOČI IN KAKO JIH PRAVILNO UPORABLJATI

  • Formalna moč (dodeljena moč avtoritete)

  • Socialna moč (pridobljena moč avtoritete)

 • KAKO RAZMIŠLJATE O VODENJU, ČE STE ZRASLI V VODJO IZ SVOJE SKUPINE?

 • DIAGRAM PRILAGAJANJA NA DELOVNO MESTO VODJE

 • POMEN KREDIBILNOSTI PRI GRAJENJU AVTORITETE

 • KAKO SI VODJA PRIDOBI ZAUPANJE?

 • FORMULA ZAUPANJA PRI VODENJU

 • MEDSEBOJNI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU

 • POMEN ČUSTVENE INTELIGENCE PRI VODENJU (IQ, EQ, SQ)

  • Kako vas sprejemajo ljudje? - test

 • GRAJENJE SPOŠTOVANJA NA DELOVNEM MESTU

 • POMEN VERBALNE IN NEVERBALNE KOMUNIKACIJE PRI VODENJU

  • Poslovno vedenje - bonton za vodenje

 • PLAN SPREMEMB PRI OSEBNEM VODENJU

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

0,00 € + DDV (0,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.