Oditeljstvo in motivacija sodelavcev

Strokovnjaki s področja managementa ugotavljajo, da sta motivacija zaposlenih in primeren sistem nagrajevanja ključnega pomena za uspešnost na delovnem mestu in posredno za obstoj organizacije na trgu. Aktivnosti omogočajo dosegati lastne in skupne cilje. Za to je potrebno imeti vztrajnost, samozavest, pozitivno naravnanost in vizijo. Motivacija ni vedno le v večjem osebnem dohodku. Ni nemotiviranih ljudi, le motivirani so, vendar za kaj drugega, kot pričakujemo ali želimo mi. Motiviranje je usklajevanje potreb in ciljev organizacije ter zaposlenih v njej. Visoka stopnja motiviranosti zaposlenih je posledica ustrezne kulture organizacije, številnih sistemskih dejavnikov in kakovosti medsebojnih odnosov. Zagotavlja uspešnost. Za ohranjanje in izboljševanje motiviranosti sodelavcev je potrebno načrtno, strokovno in sistematično delo, ki se vedno izplača.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spodbuditi osebno motivacijo posameznika ter na ta način izboljšati zadovoljstvo z delom in delovno uspešnost;

  • omogočiti vodjem temeljito razumevanje dejavnikov motivacije, ki vplivajo na uspešnost dela posameznikov in učinkovitost delovnih procesov v podjetju;

  • dvigniti motivacijo za delo skozi nove ali izboljšane načine vodenja sodelavcev in delovnih procesov.

Razvoj kompetenc:

vodenje, ciljno vodenje, učinkovita samomotivacija in učinkovito komuniciranje.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!