Vodja, ki navdušuje svoje sodelavce

Današnji izzivi zahtevajo drugačen pogled na obnovitev in ohranitev zaupanja, upanja in optimizma.

Sposobnost hitrega okrevanja po kriznih situacijah v podjetjih in velika prilagodljivost sta lastnosti odličnih vodij. Novi izzivi zahtevajo pomoč sodelavcem pri njihovem iskanju smisla in povezanosti. Sodoben vodja mora poznati stališča drugih ljudi, njihove odzive na nove predloge, jih spodbujati in motivirati za nove akcije, za zadovoljstvo ob doseganju boljših rezultatov dela.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • pripeljati ljudi do višjih standardov skozi osebno in poslovno odličnost,

  • navdihovati ljudi z optimizmom za premagovanje izzivov,

  • znati jasno predstaviti zastavljene cilje in vizijo vsakemu članu tima.

Razvoj kompetenc:

vodenje sebe in drugih, ciljno vodenje, motivacija sebe in drugih, pozitivno upravljanje s seboj, navduševanje.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!