Vpeljava metode 5S na stroj, opremo ali v enoto

Za stalno ureditev in ohranitev čistoče v celotni tovarni je potreben sistemski pristop.

Sistemski pristop dosežemo z metodo 5S. Koristi metode 5S se kažejo v povečani produktivnosti, prihranku pri orodju in opremi, boljšem izkoristku prostora, povečani varnosti ter stalni urejenosti tovarne. Koristi za zaposlene pa so vidne v možnostih za kreativno sodelovanje pri organiziranju dela, delovno okolje je bolj prijetno, poveča se zadovoljstvo pri delu, odstrani se veliko ovir na delovnem mestu, podana je pomoč pri definiciji delovnih nalog, izboljša se komunikacija s sodelavci, večja je varnost pri delu.
Metoda je sestavljena iz petih faz, ki so usmerjene v vpeljavo določene aktivnosti, in sicer:

  • SEIRI (sortirajte in odstranite vse nepotrebne stvari)

  • SEITON (organizirajte stvari, ki jih potrebujete)

  • SEISO (počistite, potem ko ste vse organizirali)

  • SEIKETSU (vzdržujte red in čistočo s standardnimi postopki)

  • SHITSUKE (vzdržujte samodisciplino)

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!