VPELJAVA VITKE ORGANIZACIJE V PISARNAH

08:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Vsiv pisarnah se trudimo, da opravimo delo čim bolj organizirano in učinkovito.

Okoliščine nas silijo v vedno večji obseg dela. Delo in nastale probleme rešujemo instinktivno in spontano. Načrtovano delo izkoristi vse možne potenciale zaposlenih v pisarnah. Najtežje je ocenjevanje storilnosti administrativnega dela. Delo v pisarni proizvaja informacije, ki so vedno bolj časovno omejene.

V razvitih sistemih delajo po metodah, katere omogočajo: večjo učinkovitost, delo brez stresa, večje zadovoljstvo strank in sodelavcev.


Seminar je namenjen vsem zaposlenim v pisarnah podjetij, projektivnih birojih, upravnih enotah, zavodih, občinah, ministrstvih, bankah, socialnih službah.

povsod kjer je izhodni izdelek informacija.

Metode in seminar temelji na:

 • spoznavanju izgub v pisarni in kako jih odstraniti,

 • urejenosti delovnega mesta,

 • organizaciji dela in časa,

 • učinkovitem komuniciranju v oddelku,

 • doseganju dobrega počutja

 • timski pripadnosti oddelka

 • nenehnem iskanju novih izboljšav na področju pisarne oziroma oddelka.


Namen

Vsi v pisarnah se trudimo, da opravimo delo čim bolj organizirano in učinkovito.

Okoliščine nas silijo v vedno večji obseg dela. Delo in nastale probleme rešujemo instinktivno in spontano. Načrtovano delo izkoristi vse možne potenciale zaposlenih v pisarnah.

Vsebina

 • Sedem (7) izgub v pisarnah

  • Naučiti se prepoznati izgube na delovnem mestu

  • Pretok informacij med delovnimi mesti

  • Učenje iz napak so strošek

  • Neučinkovito delo brez sistema - nesistemsko delo

  • Ergonomija delovnega mesta

  • Izgube delovnih sredstev v pisarni

  • Nepredpisani postopki dela

 • Metoda 5S v pisarnah

  • Učinkovite delovne površine v pisarni

  • Očiščene delovne površine in oprema

  • Poenostavitev enakih ponavljajočih del

  • Standardizacija urejenega delovnega mesta

  • Način vzdrževanja stanja v pisarni

 • Vizualno vodenje

  • Z informacijo zbudimo reakcijo vseh sodelavcev

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

198,00 € + DDV (241,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.