VPELJAVA VITKEGA PODJETJA - Metoda 5S

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Da je proizvodnja in njeni procesi kar se da najbolje izkoriščeni je potrebno zagotoviti,  da so delovna mesta urejena, varna, ergonomsko naravnana,  da so standardizirani postopki dela in kontrole ter kaj so pomembne naloge in odgovornosti operaterja ali celotne skupine, ki deluje v celici, liniji ali enoti.

Vsi se morajo zavedati, da samo urejeno, varno in s tem učinkovito delovno mesto zagotavlja dobre rezultate poslovanja proizvodnje ter visoko kakovost izdelkov, pri tem pa vplivamo na  dobro počutje operaterja in vseh zaposlenih, kar pa je glavni ključ do uspeha proizvodnje oziroma celotnega podjetja.

 1. Ustanovitev ekipe, ki bo skrbela za vpeljavo in širitev projekta

 2. Določitev pilotnega stroja, opreme, enote, kjer se bo začelo vpeljevanje.

 3. Izvedba osnovnega –obnovitvenega usposabljanja metode 5S in predstavitev izgub za vodilno ekipo projekta.

 4. Izvedba vpeljave 5S na pilotnem stroju, opremi oziroma enoti

 5. Spremljanje učinka vpeljave 5S metode na pilotnem projektu

 6. Prenos na ostale stroje, opremo, pisarne,…


Namen

Delavnica je namenjen vsem, kateri so neposredno in posredno vezani na proizvodnjo, vodjam proizvodnje, izmenovodjem, vodjam procesov, tehnologom, vzdrževalcem, operaterjem strojev in naprav, logističnim služba, kakovosti in kar je najbolj pomembno vodstvu podjetja, ki je temelj uspeha vpeljave metod sodobne proizvodnje v podjetje.

Vsebina

Ustvarjalnost in uspešnost podjetja

 • vsak posameznik je pomemben

 • Kreativnost zaposlenih

 • Individualna kreativnost , pomen posameznikov za celoto

 • Ovire za ustvarjalnost.

7 izgub na delovnem mestu proizvodnje

 • ( naučimo se jih videti, da lahko kasneje pravilno in na pravem mestu ukrepamo)

Kaizen ( spremenimo način razmišljanja zaposlenih )

5S postopek - metoda

 • Pet korakov do urejenega delovnega mesta

 • SEIRI (sortirajte in odstranite vse nepotrebne stvari).

 • SEITON (organizirajte stvari, ki jih potrebujete).

 • SEISO (počistite, potem ko ste vse organizirali).

 • SEIKETSU (vzdržujte red in čistočo s standardnimi postopki).

 • SHITSUKE (vzdržujte samodisciplino).

 • Vpeljava na delovno mesto

 • Vključevanje pomembnih služb

 • Spremljanje učinka vpeljave in doseženega nivoja

Vizualno vodenje

 • Pomembnost prave informacije, ki vzbudi reakcijo

 • Odločitev, kaj potrebujemo vizualno boljše

 • Implementacija na delovno mesto

 • Povezava z ostalimi metodam

Analiza izgubljenega časa

 • Načini merjenja izgubljenega  časa

 • Kako pridobiti zaupanje  zaposlenih, ki analizirajo izgubljen čas

 • Analiza izgubljenega časa  in ukrepanje

 • Merjenje učinka ( OEE )

Avtonomno vzdrževanje

 • Združevanje 5S in Vizualnega vodenja za vzpostavitev osnovnega vzdrževanja stroja in opreme s strani delavca

 • Vključitev vzdrževanja

Standardizirano delo

 • Zakaj je potrebno način dela  na stroju standardizirati

 • Za kaj vse lahko uporabimo standardizirano delo

 • Praktičen primer  s skupino (analiza dela)

 • Vključevanje službe tehnologije in izkoristek znanja operaterjev

 • Standardizacija postopka dela

 • Usposabljanje vseh operaterjev za večji učinek dela

 Praktični primeri iz slovenskih podjetij

Dogovor za praktični del za pilotni stroj ali linijo


Predavanje bo popestreno s številnimi vajami in delom v skupinah z aktivnim sodelovanjem vseh prisotnih in praktičnimi primeri  ter  konkretnimi rešitvami.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

280,00 € + DDV (341,60 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.