Vrednostna analiza pretoka materiala

13:00 - 19:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Namen analize pretoka materiala je, da material v čim krajših pretočnih časih preide iz ene operacije v drugo. Z vrednostno analizo trenutnega stanja pretoka materiala odkrijemo pomanjkljivosti v vseh procesih: od kupca, skozi proizvodnjo, skladišče in nazaj do dobavitelja. S tem pristopom spoznamo, kje so izgube, pomanjkljivosti in težave v celotni vrednostni verigi izdelka. Za doseganja optimalnega stanja, ne smemo zanemariti nadzora ostalih služb/funkcij v podjetju, kot so nabava, prodaja, planiranje, tehnologija, vzdrževanje, kakovost, logistika in transport izven podjetja. Analizirati moramo vse parametre, ki vplivajo na pretok materiala in tekoče poslovanje celotne proizvodnje in logističnih služb.

Vsi udeleženci usposabljanja bodo prejeli smernice za izvedbo vrednostne analize pretoka materiala in oblikovanje prihodnjega stanja. Optimizacija notranjih logističnih in proizvodnih procesov pripomore k dvigu dodane vrednosti izdelka, izboljšanju izkoristka proizvodnje, boljšemu in enostavnejšemu nadzoru zalog materiala, zvišanju kakovosti in zadovoljstvu kupca ter zaposlenih, ki so ključ do uspeha celotnega podjetja.


Namen

Namen analize pretoka materiala je, da material v čim krajših pretočnih časih preide iz ene operacije v drugo. Z vrednostno analizo trenutnega stanja pretoka materiala odkrijemo pomanjkljivosti v vseh procesih.

Vsebina

  • Določitev družine proizvodov s timsko izdelavo matrike

  • Spoznavanje orodja za vrednostno analizo pretoka materiala

  • Timska izvedba analize pretoka materiala in informacij za določeno družino proizvodov

  • Izdelava načrta trenutnega vrednostnega pretoka materiala

  • Izračuni pretočnih ter procesnih časov in taktnega časa ter ostalih meril

  • Predstavitev različnih logističnih pretokov materiala v proizvodnih sistemih

  • Predstavitev pravil za oblikovanje prihodnjega vrednostnega pretoka materiala.

  • Timsko kreiranje prihodnjega vrednostnega pretoka materiala za družino proizvodov.

  • Plan aktivnosti za implementacijo novega vrednostnega pretoka materiala

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

198,00 € + DDV (241,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.