Vrednostna analiza pretoka materiala

Proizvodna logistika in s tem povezan pretok materiala postajata vse bolj pomembna člena pri enakomerni oskrbi delovnih mest z materiali in pri dodatnih funkcijah minimalnih izgub. Namen je, da material v čim krajših pretočnih časih preide iz ene operacije v drugo. Postaviti moramo jasno strategijo medfaznih zalog in optimizacije vseh procesov.

Z vrednostno analizo trenutnega stanja pretoka materiala odkrijemo pomanjkljivosti v vseh procesih: od kupca, skozi proizvodnjo, skladišče in nazaj do dobavitelja. S tem pristopom spoznamo, kje so izgube, pomanjkljivosti in težave v celotni vrednostni verigi izdelka. Če jih prepoznamo, lahko postavimo pravilno usmerjene cilje, s pomočjo katerih oblikujemo prihodnji vrednostni pretok materiala. Da bomo dosegli optimalno stanje, ne smemo zanemariti nadzora servisnih služb, kot so nabava, prodaja, planiranje, tehnologija, vzdrževanje, kakovost, logistika in transport izven podjetja. Analizirati moramo vse parametre, ki vplivajo na pretok materiala in tekoče poslovanje celotne proizvodnje in logističnih služb.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Udeleženec delavnice bo sposoben videti izgube v procesih proizvodne logistike, jih odpraviti z interdisciplinarnim pristopom in spremljati učinkovitost vpeljave analize.

Vsi udeleženci bodo prejeli smernice za izvedbo vrednostne analize pretoka materiala in oblikovanje prihodnjega stanja. Optimizacija logističnih in proizvodnih procesov pripomore k dvigu dodane vrednosti izdelka, izboljšanju izkoristka proizvodnje, boljšemu in enostavnejšemu nadzoru zalog materiala, zvišanju kakovosti in zadovoljstvu kupca ter zaposlenih, ki so ključ do uspeha celotnega podjetja.

Razvoj kompetenc:

vodenje, organizacija, učinkovita komunikacija in veščine inovativnega opazovanja in  razmišljanja.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!