VREDNOSTNA ANALIZAPRETOKA MATERIALA

CILJIN NAMEN USPOSABLJANJA


Namen analize pretoka materiala je, damaterial v čim krajših pretočnih časih preide iz ene operacije vdrugo. Z vrednostno analizo trenutnega stanja pretoka materialaodkrijemo pomanjkljivosti v vseh procesih: od kupca, skoziproizvodnjo, skladišče in nazaj do dobavitelja. S tem pristopomspoznamo, kje so izgube, pomanjkljivosti in težave v celotnivrednostni verigi izdelka. Za doseganja optimalnega stanja, ne smemozanemariti nadzora ostalih služb/funkcij v podjetju, kot so nabava,prodaja, planiranje, tehnologija, vzdrževanje, kakovost, logistikain transport izven podjetja. Analizirati moramo vse parametre, kivplivajo na pretok materiala in tekoče poslovanje celotneproizvodnje in logističnih služb.

Vsi udeleženci usposabljanja bodo prejelismernice za izvedbo vrednostne analize pretoka materiala inoblikovanje prihodnjega stanja. Optimizacijanotranjih logističnih in proizvodnih procesov pripomore k dvigudodane vrednosti izdelka, izboljšanju izkoristka proizvodnje,boljšemu in enostavnejšemu nadzoru zalog materiala, zvišanjukakovosti in zadovoljstvu kupca ter zaposlenih, ki so ključ douspeha celotnega podjetja.


Vsebina:

   1. Določitev družine proizvodov s timskoizdelavo matrike

   2. Spoznavanje orodja za vrednostno analizopretoka materiala

   3. Timska izvedba analize pretoka materialain informacij za določeno

   4. družino proizvodov

   5. Izdelava načrta trenutnega vrednostnegapretoka materiala

   6. Izračuni pretočnih ter procesnih časovin taktnega časa ter ostalih meril

   7. Predstavitev različnih logističnihpretokov materiala v proizvodnih sistemih

   8. Predstavitev pravil za oblikovanjeprihodnjega vrednostnega pretoka materiala.

   9. Timsko kreiranje prihodnjegavrednostnega pretoka materiala za družino

   10. proizvodov.

   11. Plan aktivnosti za implementacijo novegavrednostnega pretoka materiala


Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!