Vzdrževanje strojev in naprav

Vzdrževanje strojev in naprav je ena najzahtevnejših funkcij v podjetju. Od načina vzdrževanja in nege strojev, objektov in naprav je odvisno delo v podjetju. Zaradi velike konkurence na trgu se cene izdelkov nenehno znižujejo. Vsak proizvajalec ali obrtnik si mora prizadevati za nenehno zmanjševanje izdelavnih časov, materialnih stroškov in stroškov dela. Vsi ti ekonomski razlogi zahtevajo visokoproduktivne stroje in naprave, ki so po možnosti čim bolj avtomatizirani. Stroji imajo vedno večji pomen, zato mora biti njihovo delovanje zanesljivo. Vzdrževalci se vedno bolj specializirajo za popravila določenih strojev in naprav. S tem se zagotovi hitrejše diagnosticiranje napake in odprava le-te. Delavec ni več samo delavec za strojem, ampak prevzema vlogo vzdrževalca in kontrolorja kvalitete izdelkov.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Vzdrževanje v malem podjetju in večjem podjetju mora biti sistematično pripravljeno in planirano. S tem dosežemo minimalne zaustavitve stroja. Neustrezen pristop k vzdrževanju strojev in naprav lahko privede do škode, ki je izredno draga. Ne zaradi popravila, temveč zaradi izgube časa v proizvodnji.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, organizacija dela.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!