Vzpodbudimo sodelovanje in produktivnost med in po COVID-19

8:00 - 14:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Novi časi in nove izkušnje zahtevajo spremembe na vseh področjih dela. V času pandemije je imelo vodstvo priložnost za uvedbo sprememb v organizaciji, ki so nujno potrebne za dvig produktivnosti in s tem konkurenčnosti na trgu. Ne vemo, kaj bo prinesla bližnja prihodnost, zato je bolje poiskati in vzdrževati notranje rezerve. Zagotovo so največje rezerve v kadrovski sili zaposlenih v organizaciji, produktivnosti, zavzetosti pri delu in predvsem novih pristopih vodenja. Vodstvo ima drugačen pristop in odnos do sodelavcev, kot ga je imelo prej. Čustvene stiske in delo od doma predstavljajo velike izzive sodobnega vodstva. Pomembno pa je naše ozaveščanje o medsebojni povezanosti, ki nas spodbuja, da razmišljamo širše, globalno in v dobrobit vseh ljudi, narave, družbe in organizacij.


Cilji

• prispevati, da bo delovno mesto zaupen in varen prostor za ustvarjanje,
• razumevanje posameznih situacij sodelavcev,
• odkriti posameznikov potencial,
• zagotoviti rast in napredek vseh sodelavcev
• dvig zavzetosti zaposlenih.

Namen

Ustvariti strategijo od tekmovanja k sodelovanju, saj smo v organizaciji povezani vsi z namenom, da preživimo na trgu delu.

Vsebina

Vsebina delavnice: 

1. Kaj nam bo prinesla prihodnost? 

 • napovedi strokovnjakov do leta 2030, 

 • Ind 4.0, 

 • Ind 5.0. 

2. V kakšnem času smo se znašli v letu 2020? 

 • ranljivost na materialnem in čustvenem področju, 

 • negotovost, 

 • skrb zase in svoje bližnje, 

 • medsebojna pomoč, 

 • kaj pogrešamo in po čem hrepenimo: 

  • verodostojna komunikacija v dobrem in slabem, 

  • upanje, 

  • spoštovanje vseh – raznolikost, 

  • zaupanje. 

3. Kako voditi v tem zahtevnem obdobju?

 • voditi ali slediti, 

 • voditi s svojo osebnostjo – avtentičnost/teatralnost, 

 • od moči k sodelovanju, 

 • vodja kot služabnik – pomočnik svojim sodelavcem, 

 • voditi z ljubeznijo. 

4. Ali še občutimo iskrenost, sočutje, ljubezen, enakost, enakopravnost, empatijo in svobodo? 

 • kako jih dajem, 

 • kako jih občutim in prepoznam, 

 • kako jih prepoznajo moji sodelavci, 

 • vpliv na poslovanje se kaže v povečani kreativnosti in domišljiji. 

5. Kako vzpodbuditi sodelovanje pri dvigu zavzetosti in produktivnosti? 

 • ali vemo kaj menijo in občutijo naši zaposleni – izmerimo!, 

 • na osnovi pridobljenih informacij skupaj ustvarimo strategijo za vodstvo, 

 • strategijo predstavimo zaposlenim in usposobimo vodje – oblika treningov, 

 • vključimo vse zaposlene (kako?), 

 • metode za okrepljeno sodelovanje, zavzetost in kreativnost. 

6. Osebnostne spremembe pri nadaljnjem delu.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

190,00 € + DDV (231,80 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.