Vzpostavitev dobrega stika s kupci po NLP

Ljudje smo čustvena bitja in komunikacija nam veliko pomeni. Začetno točko dobre komunikacije dosežemo z dobrim stikom s sogovornikom. To dosežemo z zaupanjem in dobrim počutjem v nastalem odnosu. V trenutku, ko se ljudje najbolj razumejo, imajo celo usklajeno možgansko valovanje.

V pogovoru so uspešnejši tisti, ki upoštevajo tri najpomembnejša pravila dobrega dialoga. Prvo pravilo zahteva, da se naučimo poslušati druge in si prizadevamo, da drugi poslušajo nas. Drugo določa, naj se zavedamo svojih in sogovornikovih odzivov, ki odločilno vplivajo na potek pogovora. Tretje pa uči, kako priti do želenega cilja. Poti so različne; spoznajmo tiste, ki so najučinkovitejše in najprimernejše!

S kupci si želimo ustvariti dober odnos, saj se zavedamo, da bomo le tako lahko dosegli želene rezultate. Pomembno je, da poznamo načine, kako uresničiti skupni cilj in hkrati upoštevati interese oziroma želje posameznikov.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Prepoznati faze prvega kontakta s kupcem, ki so odločujoče za vzpostavitev dobrega odnosa s kupcem.

Razvoj kompetenc:

Pozitivno in učinkovito komuniciranje, spodbujanje razumevanja, boljše sporazumevanje, preprečevanje konflikta.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!