Vzpostavitev dobrega stika s sodelavci in poslovnimi partnerji

Elementi nevrolingvističnega programiranja (NLP)

Ljudje smo čustvena bitja in komunikacija nam veliko pomeni. Dobro komunikacijo vzpostavimo s dobrim začetnim stikom s sogovornikom. Komuniciranja se nikoli nismo zavestno učili in velikokrat smo prepričani, da to področje obvladamo. Šele ko ugotovimo, da nismo bili dovolj prepričljivi in da se drugi ne strinjajo z nami, se zavemo, da je komuniciranje spretnost, ki se jo je potrebno naučiti.

Nerazumevanje informacij in navodil za delo pripelje sodelavce ali poslovne partnerje do konfliktov in do neželenih rezultatov. Vzrok je v različnem razumevanju, saj je vsak človek edinstveno bitje s svojimi pogledi na življenje. Na isti dogodek gleda vsak posameznik s svojega stališča in temu pravimo, da komunikacijsko deluje po svojem zemljevidu v glavi. To različnost pogledov pridobimo z vzgojo in kulturo, ki temeljita na vrednotah in prepričanjih.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • kako ugotovimo, da smo vzpostavili dober stik s sogovornikom;

  • sprejemanje različnih pogledov na isto situacijo;

  • pomen vrednot in prepričanj pri dobri komunikaciji;

  • vsak človek govori svoj jezik, kako ga prepoznati in upoštevati;

  • zakaj so nekateri ljudje natančni, drugim se mudi, tretji želijo samo ugajati.

Razvoj kompetenc:

osebna rast, prepoznavanje in sprejemanje drugačnih pogledov, komuniciranje.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!