Z čim manjšimi stroški in izgubami, narediti čim več

V gospodarsko razvitih državah se je vitka organizacija uveljavila v skoraj vseh industrijah. V Sloveniji je opazen intenzivni trend organizacije proizvodnje po zakonitosti vitkega podjetja po zadnji gospodarski krizi. Ta nas je naučila, da se je potrebno prilagoditi zahtevam kupca – odjemalca. To pa so male serije izdelkov, z dograditvijo določenih unikatnih elementov po želji naročnika, čim manjše zaloge, kratke transportne poti, kratki pretočni časi materiala do končnega izdelka, optimizacije dela v vseh službah podjetja. Vse to se doseže z dobrim sodelovanjem vseh zaposlenih, timskega dela, stalnih izboljšav in stalnih povratnih informacij.


Vitka organizacija je organizacija na poti do poslovne odličnosti zato svojo kulturo razvija na razumevanju, sprejemanju in vpeljevanju naslednjih temeljnih izhodišč :

  • Zahteve odjemalcev / kupcev je potrebno razumeti , sprejeti ter vpeljati v procese

  • Kakovost so naši izdelki , storitve in naši odnosi Izgube nastajajo v proizvodnih in poslovnih procesih

  • Vsak proces je možno izboljšati

  • Zaposleni najbolje poznajo svoje procese, zato jih lahko sami izboljšujejo

  • Stalno izboljševanje , spreminjanje in prilagajanje so stalnica

  • Osredotočimo se na vključevanje vseh zaposlenih, vsak zaposlen šteje

  • Povečajmo zavzetost vseh zaposlenih , stalno učenje in prenašanje znanja

  • Za dobro poslovanje je potrebno postaviti trdne temelje na odličnem voditeljstvo in definirati procese

  • Šele na tej trdni osnovi lahko pričakujemo dobre rezultate pri …….

  • Vse našteto bo izboljšalo kazalnike vezane na odjemalce , zaposlene , socialno okolje in finančne kazalnike.

Vaša stalna usmeritev v Vitko poslovanje se vam bo enostavno obrestovala ! 

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!