Zahteve sistema kakovosti za avtomobilsko industrijo – ISO TS 16949

Podjetja, ki dobavljajo svoje proizvode avtomobilski industriji, hočejo (morajo) sistem kakovosti postaviti tako, da bo učinkovitost posameznih procesov in posledično njihova uspešnost pripeljala do nadzorovanih in obvladovanih procesov, zadovoljstva zaposlenih in nadzora nad stroški ter s tem do večjega dobička. Pri tem želijo upoštevati najboljšo prakso, na osnovi katere sta nastala ISO 9001 in ISO TS 16949, ki se uporabljata kot orodje za obvladovanje sistema kakovosti.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznati osnove procesnega pristopa,

  • spoznati osem načel sistema kakovosti,

  • spoznati oziroma poglobili znanje o ISO TS 16949,

  • razumeti vlogo sistema kakovosti v podjetju,

  • vzpodbude za izboljševanje in spreminjanje sistema kakovosti,

  • razumeli povezave in zahteve avtomobilske industrije do svojih dobaviteljev.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, analiza lastnega dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!