Zaloge surovin, polizdelkov in vseh ostalih vhodnih materialov

V zalogah je vezan velik del sredstev podjetja. Zato je ravnanje z zalogami ena od najpomembnejših operativnih funkcij v podjetju.

Posledice slabega ravnanja z zalogami so neustrezen denarni tok, velika količina kapitala vezana v zalogah, onemogočanje širjenja podjetja in zmanjševanje donosnosti sredstev. Nepravilna strategija pri naročilih lahko za podjetje pomeni manjši dobiček ali celo izgubo. Povsem enak problem je pri planiranju končnih proizvodov zalog surovin in nedokončanih izdelkov.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • posredovati udeležencem osnovna znanja o obvladovanju zalog,

  • teoretična znanja podkrepiti z nazornimi računskimi primeri in študijami primerov iz realnih poslovnih okolij.

Razvoj kompetenc:

Strokovna tehnična in ekonomska znanja, organizacija.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!