Zaloge surovin, polizdelkov in vseh ostalih vhodnih materialov

Skladiščenje reprodukcijskega materiala in končnih izdelkov je za podjetje zelo pomembno.

Skladišče je bistveni del v procesu gospodarjenja z materialom. Vsi zaposleni v skladiščni službi se morajo zavedati svoje vloge v procesu vhoda, skladiščenja in izdaje materiala, da lahko poslovni proces poteka optimalno, s čimer se zadosti zahtevam za doseganje poslovne uspešnosti, zakonskim okvirjem in zahtevam trga.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • funkcije  skladiščne službe;

  • pravilno ravnanje  z materiali;

  • hranjenje in varovanje zalog;

  • ekonomično naročanje;

  • stroški, ki jih zaloge povzročajo;

  • povezava s  proizvodnjo, plansko službo in nabavo.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, vodenje skladišča, pretok materialov, logistika materialov, zaloge in naročanje.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!