Zavzetost in pripadnost na delovnem mestu

Ljudje različno vrednotijo različne stvari in si postavljajo tudi različne cilje. Za nekatere je cilj denar, plača, drugim je bolj kot plača pomembno, da delajo tisto, kar jih zares veseli in zanima, tretji delajo zato, ker nimajo druge izbire in jim zaposlitev pomeni varnost. Iz raziskav pa ugotovimo, da so zaposleni predani svojemu delu, kadar ga opravljajo z veseljem. In če pri opravljanju svojega dela lahko pokažejo svoje sposobnosti, so praviloma tudi uspešni.Zavedati se moramo, da je ključ do uspešnega poslovanja organizacije v vseh zaposlenih. Pomembno je, da se le-ti dobro počutijo na svojem delovnem mestu. Če to dosežemo, dobimo zavzete zaposlene, ki postanejo največja konkurenčna prednost podjetja.Zavzeti zaposleni so najkvalitetnejši zaposleni v podjetju, ki znajo poskrbeti zase, znajo razporediti svoj čas, čeprav delajo več, kot se od njih zahteva. 

PRIDOBLJENA KORIST na praktični delavnici: 

Zaposleni imajo radi občutek, da vodstvo skrbi zanje. Usposabljanje je ena od oblik pozornosti in povečuje pripadnostzaposlenega organizaciji. Zaposleni, ki poznajo in razumejo zahteve kupca in sledijo viziji organizacije, so bolj zavzeti in učinkoviti pri svojem delu.

Vsebina: 

 1. Vrste organizacijskega okolja 

 2. Vizija, strategija in osebno poslanstvo vsakega zaposlenega 

 3. Cilji doma in na delovnem mestu 

 4. Vrste generacij in njihove vrednote pri grajenju odnosov in ciljev v organizaciji 

 5. Ali je vodja lahko prijatelj? 

 6. Poslovni bonton na delovnem mestu 

 7. Pomen zavzetosti, pripadnosti, odgovornosti in zaupanje na delovnem mestu 

 8. Razumevaje navodil na delovnem mestu 

  • Poslušanje 

  • Razumevanje delovnih navodil 

 9. Vsak človek je osebnost zase 

  • Pomen bazičnih prepričanj, vrednot in konflikti 

  • Referenčni okvir sprejemanja drugih 

 10. Reševanje konfliktov na delovnem mestu 

 11. Sodelovanje in grajenje odnosov na delovnem mestu 

 12. Čustva in čustvena inteligenca na delovnem mestu 


Predavanje bo popestreno s številnimi primeri iz prakse ob aktivnem sodelovanju vseh prisotnih

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!