PREVENTIVNI PRISTOPI VODSTVA PRI ZMANJŠEVANJU BOLNIŠKEGA STALEŽA ZAPOSLENIH

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

S humanizacijskimi ukrepi do zmanjšanja bolniškega staleža

Ali imate 4% ali več bolniškega staleža pri vaših zaposlenih? Pridite po nasvet, kako zmanjšati odsotnost! Ste kdaj ovrednotili število ur, izgubljenih zaradi bolniške? To so lahko velike finančne rezerve v vsaki organizaciji!

Napredne slovenske organizacije že nekaj let dajejo poseben poudarek na kadre. Zavedajo se, da je v ljudeh največji kapital. Rezerv v ljudeh je veliko in na različnih področjih. Veliko rezerv najdemo ravno pri bolniškem staležu, ki je v večini primerov upravičen, včasih pa so vzroki v okolju in počutju zaposlenih.

Če je v vašem podjetju več kot 3 do 5 odstotkov bolniške (odvisno od raznih dejavnikov), je že priporočljivo, da začnete razmišljati o pristopu k zmanjšanju bolniškega staleža.


Cilji

Predavanje poteka na osnovi lastnih izkušenj pri večletnem delu na zmanjševanju bolniške in bo popestreno s številnimi primeri in prijemi iz prakse.

Namen

Seminar je namenjen vsem, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z delavci, vse do nivoja skupinovodij.

Vsebina

  • RAZLIČNI VPLIVI IN VZROKI BOLNIŠKEGA STALEŽA

  • ODSTRANITEV NAJBOLJ MOTEČIH VPLIVOV ZA NASTANEK BOLNIŠKEGA STALEŽA

  • BOLNIŠKI STALEŽ S SISTEMATSKIM DELOM LAHKO ZMANJŠAMO – POSTAVITEV IN CILJI PROJEKTA

  • POSTAVITEV IN FAZE PROJEKTA ZA KRČENJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

  • FILOZOFIJA POZITIVNEGA MIŠLJENJA IN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA BREZ BOLNIŠKEGA STALEŽA

  • FUNKCIJA VODSTVA IN TIMOV ZA ZMANJŠANJE BOLNIŠKEGA STALEŽA

  • SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA PROJEKTA

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

278,00 € + DDV (339,16 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.