Upravljanje s časom

Če je v vašem podjetju več kot 3 do 5 odstotkov bolniške odsotnosti (odvisno od raznih dejavnikov), je že priporočljivo, da začnete razmišljati o ukrepih za zmanjšanje bolniške odsotnosti zaposlenih. Bolniška odsotnost delodajalce po ocenah stane skoraj 5 odstotkov letne bruto mase plač, kar za srednje veliko podjetje lahko pomeni do 500.000 evrov letno.

V zadnjem času so najpogostejši vzroki za bolniške odsotnosti: stres na delovnem mestu, nizka motivacija in stimulacija, neustrezna usposobljenost za delo, slabi pogoji za osebni razvoj, slabi odnosi s sodelavci in vodjem. Bolniške odsotnosti zaradi navedenih vzrokov trajajo krajši čas, do 10 dni, kar je za delodajalca najdražje.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Namen delavnice je, usposobiti vodje kadrovskih služb, oddelkovodje, skupinovodje in druge vodje, da z ustreznim načinom komuniciranja in s pravim pristopom vplivajo na delovne pogoje in ustvarjajo tako delovno vzdušje v skupinah, da se delavci po vrnitvi na delo tvorno, hitreje in učinkoviteje vključijo v delovni ritem in proces, v delovnih skupinah pa se ne pojavljajo drugi vzroki za bolniške odsotnosti razen zdravstvenih.

Razvoj kompetenc:

načrtovanje, motivacija, zastavljanje in doseganje ciljev, upravljanje konfliktov, učinkovita komunikacija.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!