Zmanjševanje bolniške odsotnosti

Za celostni projekt »Zmanjševanja bolniške odsotnosti« se je vredno odločiti že, če imate nad 3 % odsotnosti z dela zaradi bolniške. Najnovejše ocene v Sloveniji kažejo, da delodajalci izgubijo letno 17 delovnih dni na zaposlenega zaradi bolniške odsotnosti. Po ocenah stane bolniška odsotnost skoraj 5 % letne bruto mase plač. Za srednje veliko podjetje lahko to pomeni do 500.000 evrov na leto. Navedeni podatki povedo, da se tukaj nahajajo neverjetno velike skrite rezerve.

Glavni vzrok za odsotnost z dela so poškodbe, takoj za njimi sledijo bolezni mišic in kosti, bolezni dihal ter duševne in vedenjske motnje. Vse to pa je lahko posledica stresa na delovnem mestu. Delovna klima, strokovna usposobljenost za delo, odnosi s sodelavci in vodjem so ključni elementi, zaradi katerih radi hodimo v službo.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Namen delavnice je usposobiti vodje kadrovskih služb, oddelkovodje, skupinovodje in druge vodje, da z ustreznim načinom komuniciranja in s pravim pristopom vplivajo na delovne pogoje in ustvarijo tako delovno vzdušje v skupinah, da se delavci po vrnitvi na delo tvorno, hitreje in učinkoviteje vključijo v delovni ritem in proces, v delovnih skupinah pa se ne pojavljajo drugi vzroki za bolniške odsotnosti razen zdravstvenih.

Razvoj kompetenc:

organizacija dela, osebna rast, komunikacija, motivacija, vodenje.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!